Невинен!

  • Sale
  • Regular price $11.00


Този делфиниум е само за простота и красота-чисто бели, единични цветя с бяла пчела.  Той създава контраст и вертикална фокусна точка към която и да е граница. Височина: 1,2 m-1,4 m.

 


-->