5 смесени растения: 2 x усъвършенствани клонинги и 3 x стартер

Тази кутия се състои от 2 растения за клонинг от напреднал клас в саксии от 1,1 литра и 3 растения за начален клас за семена в 0,5 саксии.

Изберете първо вашите 2 клониращи растения, след това на следващата страница вашите 3 начални растения, за да попълните кутията.