5 линии за сеитба със смесен Размер: 2 x Advanced и 3 x Starter

Тази кутия се състои от 2 напреднали сортове семена в саксии с обем 1,1 литра и 3 стартови сортове семена в саксии с обем 0,5 литра.

Първо изберете вашите 2 напреднали растения и след това на следващата страница 3 стартови растения, за да попълните кутията си.